Now Loading...
Máy phun thuốc sâu


PG20

Máy bay PG20 - Hiệu quả phun thuốc vượt trội ! >> Thiết kế thông minh các modul tách rời, dễ dàng tháo lắp. Vận hành tự động 100%. Tiết kiệm đến 90% nước. Bình thuốc thông minh cho phép sử dụng nhiều loại thuốc BVTV

Máy bay PG20


PG30

Máy bay phun thuốc bảo vệ thực vật PG 30 với sự kết hợp giữa thiết kế hoàn toàn mới dễ dàng lắp ráp cùng động cơ Supper X3 vận hành mạnh mẽ và công nghệ phun ly tâm mang lại cho nhà nông một vụ mùa bội thu

Máy bay phun thuốc bảo vệ thực vật PG 30


PG30S

Máy bay nông nghiệp PG30s : – Đẳng cấp vượt trội của công nghệ Kế thừa những công nghệ vượt bậc từ PG30, Máy bay nông nghiệp PG30s được cải tiến thêm những tính năng vượt trội. hoàn toàn tự động 100% với kết nối điện thoại thông minh, khả năng tháo lắp

Máy bay nông nghiệp PG30s
PG20

Máy bay PG20 - Hiệu quả phun thuốc vượt trội ! >> Thiết kế thông minh các modul tách rời, dễ dàng tháo lắp. Vận hành tự động 100%. Tiết kiệm đến 90% nước. Bình thuốc thông minh cho phép sử dụng nhiều loại thuốc BVTV
Máy bay PG20

PG30

Máy bay phun thuốc bảo vệ thực vật PG 30 với sự kết hợp giữa thiết kế hoàn toàn mới dễ dàng lắp ráp cùng động cơ Supper X3 vận hành mạnh mẽ và công nghệ phun ly tâm mang lại cho nhà nông một vụ mùa bội thu
Máy bay phun thuốc bảo vệ thực vật PG 30

PG30S

Máy bay nông nghiệp PG30s : – Đẳng cấp vượt trội của công nghệ Kế thừa những công nghệ vượt bậc từ PG30, Máy bay nông nghiệp PG30s được cải tiến thêm những tính năng vượt trội. hoàn toàn tự động 100% với kết nối điện thoại thông minh, khả năng tháo lắp
Máy bay nông nghiệp PG30s