Now Loading...

Đối tác chiến lực


Công Ty TNHH Kubota Việt Nam

Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Lô B-3A-2-CN,H. Bến Cát, Bình Dương
Điện thoại: (0650) 3577502
Fax: (0650) 3577503
Ông Kawakatsu - Giám Đốc đại diện


Đối tác công ty

Công ty CP Xây dựng dịch vụ nông nghiệp & PTNT, Công ty CP Cơ giới nông nghiệp & PTNT Nghệ An, Công ty CP Cơ giới nông nghiệp và xây dựng Anh Thanh Đô, Công ty TNHH giống lúa Vĩnh Hòa Yên Thành, Công ty TNHH Điền Phương


 1