Now Loading...

Chính sách bảo hành


Chính sách bảo hành

 Khách hàng mua sản phẩm của Công ty TNHH thương mại Thái Tuấn Hoa Mai sẽ được cam kết bảo hành, sửa chữa, thay thế miễn phí các bộ phận, chi tiết bị lỗi theo quy định cụ thể như sau