Now Loading...

Giải quyết khiếu nại


Giải quyết khiếu nại

Trong quá trình giao dịch, nếu có bất kỳ ý kiến thắc mắc nào về các sản phẩm, dịch vụ, hay phát hiện thiếu sót trong nghiệp vụ, tác phong và tinh thần phục vụ, Hoàng Chi rất mong nhận được phản hồi từ phía Quý khách hàng.