Now Loading...

Giải pháp trồng mía hiệu quả - KAS

Nông cụ trồng mía Kubota SP420 hoặc SP920 giúp cho bà con: - Tiết kiệm thời gian canh tác, - Tiết kiệm thời gian và công sức canh tác, - Giảm chi phí nhân công, - Giảm chi phí mía giống, - Chăm sóc dễ dàng, - Và tăng năng suất thu hoạch ( thân mía to và cao hơn với trữ lượng đường lớn)