Now Loading...

Chính sách Bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin :

1.Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

- Chúng tôi chỉ tiến hành thu thập thông tin của khách hàng thông qua những ý kiến đóng góp, phản hồi của Quý khách trong Mục Liên hệ của Website. Thông tin được thu thập bao gồm Họ và tên, địa chỉ, điện thoại, email và nội dung các ý kiến gửi đến của khách hàng.      

                Các thông tin được thu thập nhằm mục đích ghi nhận, đối chiếu và xác nhận thông tin mà khách hàng hàng cung cấp để qua đó phục vụ cho việc chăm sóc, tư vấn khách hàng ngày một tốt hơn.

2.Pham vi sử dụng thông tin

Lưu hành nội bộ trong công ty.

3.Thời gian lưu trữ thông tin

           1 năm hoặc cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy lưu thông tin.

                4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

·        Thông tin được lưu tại trụ sở Công ty TNHH thương mại Thái Tuấn Hoa Mai, Địa chỉ: Ngọc Tân – Diễn Ngọc – Diễn Châu- Nghệ An. Điện thoại /fax: 0383.777.848 - Hotline: 090.34.34.557/0976.019.533

5. Bảo vệ thông tin khách hàng

·        Khách hàng có quyền yêu cầu xóa, chỉnh sửa các thông tin khách hàng đã gửi đến và được lưu trữ tại Công ty TNHH Thương mại Thái Tuấn Hoa Mai bằng cách gọi đến số điện thoại 090.34.34.557 hoặc đến trực tiếp tại văn phòng Công ty.

                Chúng tôi xin cam kết không tiết lộ thông tin khách hàng, không kinh doanh hoặc chia sẻ thông tin khách hàng vì mục đích thương mại, vi phạm những cam kết giữa chúng tôi với Qu‎ý khách hàng chiếu theo Chính sách bảo mật thông tin nói trên. Chỉ trong các trường hợp thật sự cần thiết, theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật, quản lý nhà nước chúng tôi có thể sẽ tiết lộ hoặc cung cấp các thông tin cá nhân của bạn theo quy định.

Công ty TNHH Thương mại Thái Tuấn Hoa mai  hiểu rằng quyền lợi của Quý khách hàng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Công ty , Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ:

                Công ty TNHH thương mại Thái Tuấn Hoa Mai

Địa chỉ: Ngọc Tân – Diễn Ngọc – Diễn Châu- Nghệ An

Điện thoại /fax: 0383.777.848 –

Hotline: 090.34.34.557/0976.019.533

Email: mai.linh40@yahoo.com

Website: http://maynongnghiepnghean.com